เทอร์โมเวลล์,เทมเปอร์เรเจอร์ ทรานสมิตเตอร์


เทมเปอร์เรเจอร์ ทรานสมิตเตอร์ (Temperature Transmitter)
 
เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณทางไฟฟ้าทางด้านเอาต์พุตที่ได้จากทราน สดิวเซอร์ให้เป็นสัญญาณมาตรฐาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่สัญญาณนิวแมติกส์และสัญญาณทางไฟฟ้า
เทอร์โมเวลล์ (Thermo well)
 
เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันไม่ให้สิ่งที่ต้องการวัดสัมผัส เครื่องมือวัด (Instrument) โดยตรง โดยมีหน้าที่หลัก 2 ประการ คือเพิ่มความแข็งแรงทนทานให้ตัวเทอร์โมคัปเปิล (thermocouple) หรืออาร์ทีดี (RTD) และป้องกันการเสียหายของตัวเครื่องมือวัดจากสภาวะการใช้งาน เช่นการกัดกร่อนจากสารเคมี หรือการแผ่รังสีจากแหล่งกำเนิดความร้อนของระบบซึ่งเป็นสาเหตุทำให้สารประกอบ ในตัวเครื่องมือวัดเกิดการเปลี่ยนแปลง


ABB INTERNATIONAL

 

 

 ฮีตเตอร์คาร์ทริดจ์ 

 

สายไฟทนความร้อน

 

เซรามิค

 

ฮีตเตอร์รัดท่อ

 

ฮีตเตอร์บอบบิ้น

 

ฮีตเตอร์แผ่นเซรามิค

 

ฮีตเตอร์ต้มน้ำ

 

ฮีตเตอร์ครีบ

 

 อุปกรณ์เสริมฮีตเตอร์

 

Powered by MakeWebEasy.com